Göz terminolojisine yönelik kolay bir kılavuz

Miyopi, hipermetropi, diyoptri, presbiyopi, astigmatizm – Rodenstock uzmanı Tom Reiter, oftalmik optik alanındaki en önemli özel terimleri açıklıyor.

Miyopi, hipermetropi, diyoptri, presbiyopi, astigmatizm – bu terimler kulağı karmaşık gibi gelse de aslında öyle değiller. Uzman Tom Reiter, Rodenstock tarafından desteklenen ve YouTube’da dizi olarak yayınlanan “Augenblick mal” gözlük dergisinde oftalmik optikteki en önemli özel terimleri açıklıyor.

 

Miyopi (uzağı görememe)

Daha ziyade uzağı görememe olarak bilinen miyopi, yakın objelerin net olarak görülebildiği, fakat uzaktaki objelerin bulanıklaştığı bir görme durumudur. Miyopi, ya göz küresinin çok uzun olmasından ya da göz merceğinin çok eğimli olmasından kaynaklanır. Bu, iki durumda da, göze giren ışığın aşırı yakınsaması ve görüntünün retinanın üzerinde değil de, önünde odaklanması anlamına gelir. Gözler bunu kendi başlarına telafi edemez, fakat bir gözlük bulanık uzak görüşü düzeltebilir.

 

Hipermetropi (yakını görememe)

Yakını görememe olarak da bilinen hipermetropide, uzaktaki objeler net şekilde görülürken daha yakındaki objeler bulanık görünür. Hipermetropi, göz küresi çok kısa olduğunda veya merceğin bir noktada birleştirme gücü çok zayıf olduğunda meydana gelir. Bunun sonucunda, görüntü retina üzerinde değil de arkasında odaklanır. Göz bu durumu özellikle küçük yaşlarda bir dereceye kadar telafi etme becerisine sahiptir. Yakını görememe durumu bayağı kötüleştiğinde veya buna baş dönmesi ve baş ağrısı gibi yan etkiler de eşlik ettiğinde, tek odaklı gözlükle başarılı şekilde tedavi edilebilir.

 

Diyoptri

Diyoptri, bir optik sistemin, örneğin bir gözlük camının, ışığı kırma gücünün ölçüm birimi veya değeridir.
Miyopiyi (uzağı görememe) düzelten gözlük camları, ölçümün önüne getirilen bir “-“ işaretiyle belirtilir.
Hipermetropiyi (yakını görememe) veya presbiyopiyi (yaşlanan göz durumu) düzelten gözlük camları, ölçümün önüne getirilen bir “+” işaretiyle belirtilir.
Diyoptri numarası ne kadar yüksekse, göz bozukluğu o kadar fazla ve gereken gözlük camı o kadar kalındır.

 

Kornea astigmatizmi

Kornea astigmatizmi, korneanın şeklinin düzensiz olması anlamına gelir. Yüksek derece astigmatizm olduğunda görüntü tüm mesafelerde bulanıklaşabilir. Bir kornea astigmatizmi genellikle uzağı veya yakını görememe gibi farklı göz bozukluklarıyla birlikte meydana gelir ve torik gözlük camlarıyla düzeltilebilir.

 

Presbiyopi (yaşlanan göz durumu)
Presbiyopi veya yaşlanan göz durumu yaş alan çoğu insanda görülür. Orta yaşa geldiğimizde göz merceği artık fazla elastik değildir. Gözlerin yakın objeler üzerinde odaklanmaları ve yakın ve uzak mesafe arasında geçiş yapmaları giderek güçleşir. Odaklanma becerisindeki bu doğal kayıp, okuma gözlüğüyle hatta daha da iyisi değişken odaklı lenslerle düzeltilebilir.